Cooboos

Real-time online booking sustav
On Going

Cooboos

Booking sustav

Cooboos je real-time online booking sustav koji obuhvaća cjelokupnu turističku ponudu. To znači da osim smještaja, bookira i vozila, jahte, avio karte, kampove, restorane, turističke aranžmane te i neke neuobičajnije usluge kao što su: turistički vodiči, privatni kuhari, prevoditelji, instruktori skijanja... Svojom sveobuhvatnom ponudom omogućuje detaljno planiranje putovanja te potpuno novi doživljaj odmora.

Osim samog bookinga, Cooboos funkcionira i kao među-agencijska mreža. Putem njega agencije mogu prezentirati i ponuditi za agencijsku prodaju sve svoje aranžmane i usluge. Tako, recimo, hrvatskoj turističkoj agenciji (koja nudi svoje resurse putem Cooboosa) aranžmane može prodavati japanska turistička agencija koja nema ugovor s njom, ali ima s Cooboosom.

Glavne karakteristike

image

Specifičnost Cooboosa očituje se i u uslugama kao što je Burza Turističke Ponude. Putem nje više manjih agencija (u smislu konzorcija ili eventualno klastera) mogu konkurirati za najam kvota određenih hotela ili drugih resursa kojima inače ne bi imali pristup obzirom da su namjenjeni samo najvećim booking agencijama.

Booking.hr Web

Booking.hr Web
Booking.hr Web
Booking.hr je turistički portal integriran s Cooboos booking sustavom.

booking.hr Mobilna APP

booking.hr Mobilna APP
Booking.hr Mobilna App
Mobilna aplikacija će biti dostupna iznajmljivačima za real-time administraciju ponude.

cooboos system

cooboos system
Cooboos Sustav
Cooboos je B2B orijentiran sustav s opcijama koje donose novu dimenziju turističkoj ponudi.

Cooboos mobilna APP

Cooboos mobilna APP
Cooboos Mobilna Aplikacija
Mobilna aplikacija gostima omogućuje real-time bookiranje turističke ponudu.

Uvijek se trudimo napraviti razliku

Postanite naš partner